Interview met Filip Palmans

Filip Palmans Portrait Sinds eind vorig jaar werd het Private Banking team versterkt door Filip Palmans, uw nieuwe aanspreekpunt binnen de bank, die zich uitsluitend richt op I&C-cliënten zoals u. Daarmee toont ABN AMRO haar engagement om dit segment, met haar specifieke noden en wensen, professioneel en met toewijding te bedienen.

Filip, kan jij jezelf kort even voorstellen?

Ik ben sinds 2013 verantwoordelijk voor het team Instituten & Charitas van ABN AMRO België. Ik ben 20 jaar actief in de financiële wereld, onder andere op het vlak van custody en vermogensbeheer. Daarbij werkte ik vaak samen met instituten en instellingen. Ik ben dus goed vertrouwd met de sector.

Waarom wordt I&C als een afzonderlijk segment beschouwd?

Instituten en charitas hebben zeer specifieke behoeften en wensen op het gebied van vermogensplanning en vermogensbeheer. Dat komt omdat zij werken binnen een uniek systeem van normen en waarden, of binnen een ondernemingscultuur of reglementair kader die specifieke eisen stellen aan het financiële beheer. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld naar een wens  van kapitaalbehoud met een vermogensgroei op lange termijn. Andere klanten willen hun maatschappelijk doel ook concretiseren in hun financieel beheer, bijvoorbeeld door te kiezen voor duurzame beleggingen.

Hoe kan ABN AMRO helpen in deze verzuchtingen van de I&C klant?

Sta mij toe om eerst en vooral te benadrukken dat ABN AMRO een veilige, stabiele bank is. Met een A-rating behoren we nog steeds tot de top in Europa en in de wereld. Bovendien is de bank al sinds 1960 onafgebroken aanwezig in België. Momenteel stellen we hier een kleine 200 mensen te werk met een sterke focus op groei waarbij Instituten & Charitas een belangrijke rol speelt. Private Banking, waar het I&C-team deel van uitmaakt, is bovendien één van de steunpilaren van onze Belgische activiteiten. U mag zich verwachten aan maatwerkoplossingen, een persoonlijke aanpak gericht op een langetermijnrelatie, met uitgesproken aandacht voor behoud van het vermogen.

Binnen het I&C-segment  beheren wij vandaag mandaten uit de publieke sector, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en religieuze instellingen. Daarbij steunen we onder andere op ervaring en expertise vanuit I&C Nederland, dat een goed uitgebouwd servicepakket aanbiedt. Bovendien beperken zij zich niet enkel tot het beheer van financiële reserves. Zo geeft men advies voor bestuurdersfuncties, of organiseert men seminaries, zoals laatst over crowd funding voor religieuze instellingen. Het is de bedoeling om deze service op termijn ook in België uit te rollen. Tenslotte wil ik nog vermelden dat we ook in Frankrijk en Duitsland met succes expertise ontwikkeld hebben in deze niche.

Op welk concreet aanbod van ABN AMRO kunnen I&C klanten beroep doen?

Wij bieden onze cliënten een waaier van beleggingsoplossingen, gaande van vermogensbeheer tot  beleggingsadvies en gestructureerde producten.

Heel wat I&C klanten kunnen zich, gezien hun typische behoeftes, goed vinden in het Multi Manager Mandaat en het Duurzaam Beleggen Mandaat binnen vermogensbeheer.

Daarnaast kunnen wij ook helpen met thesauriebeheer, via onder meer rentedragende rekeningen of effectenkredieten.

Wat houdt het Multi Manager Mandaat in?

Webinar over fondsselectie Het Multi Manager Mandaat belegt uitsluitend in externe fondsen en is dus, anders dan bij de concurrentie, 100% gebaseerd op open architectuur. We zijn dus vrij in onze selectie. Die selectie gebeurt door ABN AMRO Advisors, een Franse dochter met grote naambekendheid in de sector omwille van haar rigoureuze selectieproces. Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria stelt ze een lijst op van geprefereerde fondsen in alle vermogenscategorieën. Dat doet ze niet alleen door technische analyses, maar ook door een 1000-tal meetings per jaar met de fondsbeheerders.

Wat is er bijzonder aan het Duurzaam Beleggen Mandaat?

Ook het Duurzaam Beleggen Mandaat beschikt over een afzonderlijk team dat  een heel eigen en uitgekiend selectieproces hanteert. ABN AMRO heeft al zeer lang geleden de kaart van duurzaamheid getrokken, en heeft sindsdien een volledig eigen, duurzaam beheerproces ontwikkeld. Bovendien is “Ik handel duurzaam” één van onze zogenaamde “business principles”. Bij ABN AMRO gaat het dus  niet eenvoudig weg om een filter op het einde van het selectieproces. Het Duurzaam Beleggen Mandaat beantwoordt daarmee aan een prangende vraag van onze cliënten uit de charitas-omgeving, maar ook daarbuiten.

Heb je nog een afsluitende boodschap voor uw I&C cliënten?

ABN AMRO heeft alle troeven in handen om het I&C segment te bedienen met een aantrekkelijke dienstverlening, op maat van de kenmerkende noden en behoeften van onze klant. Ik kijk alvast ontzettend uit naar een vruchtbare samenwerking!

Lees meer