Economische vooruitzichten 4e kwartaal

IenC header 900x60

Didier Duret Quarterly OutlookDe centrale boodschap voor het vierde kwartaal is dat de daadwerkelijke activiteiten van bedrijven meer gewicht in de schaal leggen dan de uiteenlopende risico’s van dit moment. Maar om beleggingsportefeuilles zo in te richten dat zij aansluiten bij het huidige, dynamische marktklimaat, dienen er keuzes te worden gemaakt.

In essentie

Onze belangrijkste tactische aanbeveling luidt nog steeds: gebruik kortetermijncorrecties als momenten om posities in te nemen in aandelen van bedrijven die zich richten op waardecreatie.

In een tijd waarin Europa worstelt met geopolitieke spanningen en met het risico op tanende groei, is het zaak om helder te krijgen waar het – qua beleggen – in essentie om gaat. Te midden van de recente onzekerheid biedt de krachtige Amerikaanse economie tegenwicht. Het vermogen van internationale bedrijven om beter te presteren dan hun binnenlandse economieën doen vermoeden, is eveneens hoopgevend. Daarnaast zijn wij van mening dat de angst voor een recessie in Europa niet strookt met het groeiende optimisme omtrent de economische vooruitzichten in de VS. Bovendien zijn de energievoorraden momenteel overvloedig, wat een pluspunt is in een periode van geopolitieke onrust.

Wij denken dat aandelen de komende tijd de drijvende kracht blijven bij het behalen van rendement. Wel is het van belang om in sterke mate spreiding aan te brengen in de beleggingsportefeuille, om op die manier de risico´s binnen de perken te houden. Spreiding kan gerealiseerd worden door binnen de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg de nadruk te leggen op de bedrijven van de toekomst. Daarnaast kan gekeken worden naar ondernemingen die profiteren van nieuwe vormen van energiewinning (schalieolie en -gas et cetera). Bovendien bieden de opkomende markten een breed scala aan beleggingsmogelijkheden: door te beleggen in de opkomende regio’s kan spreiding worden aangebracht in de portefeuille en tevens geprofiteerd worden van het economische herstel. Met long/short equity hedge funds, ten slotte, kan de impact van een eventuele marktcorrectie worden afgezwakt.