IenC header 900x60

Samenwerking leidt tot meer impact

instituten en charitas

ABN AMRO werkt intensief samen met het Centre for Social Investment van de universiteit van Heidelberg. Op die manier willen we onze medewerkers opleiden om met onze klanten mee te denken over ‘social innovation’ en tegelijk onze klanten toegang verlenen tot innovatieve oplossingen en research. In dit artikel houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Eerste resultaten

CSI Heidelberg maakte een aantal case studies rond de samenwerking tussen verschillende spelers in het sociale veld. Daaruit is gebleken dat de kansen op succes veel groter zijn wanneer verschillende organisaties intensief samenwerken dan wanneer ze zich focussen op de eigen groei. De stichtingen mogen dan wel een eigen aanpak hebben, ze zetten zich in voor hetzelfde maatschappelijke doel.

Een doel, meerdere visies

De problemen die non-profit organisaties aanpakken zijn zeer complex. In functie van haar plaats in het sociale veld zal elke organisatie een eigen kijk hebben op een bepaald probleem. Er is ook niet altijd een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid ingezette middelen en het behaalde resultaat. Daarnaast beschikken de verschillende organisaties over een uiteenlopende waaier aan instrumenten en benaderingen. Dit laatste element gaat van een heel specifieke focus op een (deel)probleem zoals het bouwen van waterputten in één bepaalde regio, tot het aanpakken van een zeer breed probleem zoals klimaatverandering.

Een mogelijke oplossing zou zijn om zich te focussen op een zeer specifieke niche binnen een groter geheel, waarvoor men voldoende middelen ter beschikking heeft en waarvan men de resultaten op een realistische manier kan meten. Vervolgens kan men door coördinatie met andere organisaties een hefboomeffect bekomen en op die manier het onderliggende probleem op een hoger niveau aanpakken. Belangrijk bij die samenwerking tussen verschillende organisaties zijn een duidelijk samenwerkingsconcept met scherp gedefinieerde stakeholders en een goed onderbouwde coöperatie tussen die verschillende stakeholders op vlak van fondsenwerving, uitvoering van projecten & programma's, belangenbehartiging en tenslotte ook het meten van het uiteindelijke rendement.

Impact & groei

Tijdens een seminar in Berlijn bogen private bankers van Instituten & Charitas uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en België zich gedurende twee dagen samen met Dr. Volker Then van CSI Heidelberg over het vergroten van de impact van organisaties uit het sociale veld. Hiertoe werd eerst gekeken naar waar een organisatie zich bevindt op het snijpunt tussen de agenten gemeenschap, overheid & markt en de functies cultureel, sociaal, politiek & economisch. Het verschil tussen impact en groei kwam daarbij aan bod.

Groei die volledig herleid is tot een economische dimensie (de "GDP-benadering") is immers niet zaligmakend voor een social-profit organisatie. De focus zou te veel op een zuiver financieel rendement liggen. Impact is een betere waardemeter daar het een product is van de efficiëntie van het model met de verspreiding in het sociale weefsel. Dit betekent dat het meten van het resultaat een complexe oefening is omdat de verschillende dimensies niet noodzakelijk in monetaire termen worden gemeten. Hiervoor biedt het Social Return on Investment concept een uitkomst.

Tom en ik praten u graag bij over de inhoud van het seminar. De Engelstalige resultaten van de Case Studies zijn op eenvoudige vraag beschikbaar.

Lees meer