IenC header 900x60

Instituten & Charitas Matters

Mei 2016

Filip Palmans PortraitIn 2015 kende Instituten & Charitas in België opnieuw een sterke groei. Sinds de opstart van het team in 2014 is het beheerd vermogen meer dan verdubbeld en de eerste maanden van 2016 zijn opnieuw veelbelovend.

Langs deze weg wil ik al onze klanten bedanken voor het getoonde vertrouwen! Ondertussen werken we naarstig verder aan de uitbouw van onze teams en de verbetering van ons productaanbod.

We laten in deze nieuwsbrief graag Erik Joly, de nieuwe CIO van ABN AMRO België, aan het woord. U hebt waarschijnlijk al een artikel van zijn hand gelezen in de gespecialiseerde pers, maar ook via dit kanaal willen we graag zijn opinie met u delen. We zoomen ook verder in op open architectuur en hoe ABN AMRO Advisors omgaat met fondsenselectie.

Tenslotte blijven we ook focussen op onze rol als partner van social profit organisaties. In mei vorig jaar verzamelden alle Europese medewerkers van Instituten & Charitas in Berlijn voor een tweedaags seminar met het Centre for Social Investments van de Universiteit van Heidelberg. Samenwerking tussen verschillende organisaties en de berekening van hun Social Return on Investment waren de voornaamste onderwerpen. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Nicole Malchair                                                           Filip Palmans
Directeur Private Banking                                           Manager Instituten & Charitas

Colofon

De I&C nieuwsbrief verschijnt één à tweemaal per jaar.

Verantwoordelijke Uitgever:
ABN AMRO Bank N.V., Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

Redactie en realisatie:
Afdeling Communications ABN AMRO België

Disclaimer

Contact 

Filip Palmans
Roderveldlaan 5, bus 4
2600 Antwerpen-Berchem
Tel: +32 3 222 0247
Mobiel: +32 488 603 009 
filip.palmans@be.abnamro.com

Lees meer