IenC header 900x60

Het Multi Manager Mandaat

Interview Ivo BosteelsLaat u het beheer van uw vermogen graag over aan specialisten, dan is Discretionair Vermogensbeheer een geschikte oplossing. Uw portefeuille wordt vakkundig opgebouwd en beheerd volgens uw risicoprofiel en volgens het mandaat van uw keuze. In deze editie zoomen we in op het Multi Manager Mandaat, een specialiteit van ABN AMRO België. We spreken met Ivo Bosteels, hoofd Discretionary Portfolio Management.

Interview met Ivo Bosteels, Head of Discretionary Portfolio Management

Wat is het Multi Manager Mandaat in een notendop?

Het Multi Manager Mandaat biedt de klant een gediversifieerde en actief beheerde portefeuille die de meest consistente beleggingsstrategieën van externe  fondsbeheerders samenbrengt. Net zoals voor onze klassieke mandaten is het Multi Manager Mandaat beschikbaar in zes risicoprofielen: van zeer defensief (geen aandelen) tot zeer offensief (90% aandelen).

Je zegt “de meest consistente”. Hoe gebeurt die selectie dan, en door wie?

De selectie is in handen van ABN AMRO Advisors. Dit expertisecentrum streeft met een eigen analyseproces het beste beleggingsresultaat na in veranderende marktomstandigheden door de juiste fondsbeheerders uit te kiezen. Dat proces is dynamisch, want de beste beheerders van nu zijn niet noodzakelijk de winnaars van morgen. De marktomstandigheden kunnen immers wijzigen of een fondsbeheerder kan opstappen. We houden dus voortdurend de vinger aan de pols. Op de kooplijst staan momenteel gerenommeerde namen zoals JP Morgan, Fidelity of Henderson, maar evenzeer wat minder bekende beheerders. AA Advisors heeft een 30-tal medewerkers in Amsterdam, Parijs en Hong Kong.

Het Multi Manager Mandaat verschaft niet alleen toegang tot klassieke fondsen, het gaat nog verder.

Inderdaad. Het geeft onze klanten ook toegang tot externe fondsbeheerders met een specialistische expertise die voor het gros van de investeerders niet altijd beschikbaar is, zoals vermogensbeheerders van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, of beleggingsfondsen van US managers die in Europa niet aangeboden worden. We onderscheiden twee nieuwe producten: een Fund of Mandates en een Single Manager Fund.

In een Fund of Mandates brengt ABN AMRO Advisors verschillende externe vermogensbeheerders samen. Ze beheren elk in hun eigen stijl (bijvoorbeeld deep value) een deel van de activa van het fonds binnen de investeringsrichtlijnen opgelegd door ABN AMRO. Gemiddeld worden 4 tot 7 beheerders per Fund of Mandates geselecteerd.

Een Single Manager Fonds geeft daarentegen toegang tot de specifieke expertise van één vermogensbeheerder. Deze kan zijn convictie volledig uitspelen. Dat gaat gepaard met een hoger risico, en is dus voorbehouden aan de meer dynamische profielen van onze klanten. De allocatie naar  aandelen is daar voldoende ruim om een adequate combinatie van Single Manager Funds te selecteren zonder waarde te vernietigen door “over-diversificatie”. In beide gevallen heeft ABN AMRO een volledig inzicht in de portefeuilles, de transacties en de posities. Zo blijft ook het risicobeheer optimaal. Aristotle en Pzena zijn voorbeelden van asset managers waartoe ABN AMRO exclusief recht heeft voor specifieke strategieën.

Hoe wordt de Multi Manager portefeuille concreet opgebouwd?

De grote lijnen op het gebied van asset allocatie worden centraal aangestuurd door ons Global Investment Comittee (GIC).

Dit comité beslist over de weging van de verschillende activaklassen en over de regionale spreiding. ABN AMRO Advisors adviseert vervolgens over de fijnere invulling van de portefeuilles: grote of kleinere aandelen, eerder groei dan waarde. Naargelang het risicoprofiel van de klant bestaat de portefeuille uit 4 bouwstenen: vastrentend, aandelen, alternatieven en cash. De kern van het vastrentend deel bestaat uit een Fund of Mandates Euro Government Bonds, aangevuld met klassieke fondsen die beleggen in corporate en high yield bonds of in emerging market debt. Het aandelenstuk bestaat voor de lagere risicoprofielen uit Funds of Mandates voor European, US en Asian equities, opnieuw aangevuld met klassieke fondsen voor bijv. emerging market equities.

Voor de meer offensieve profielen bieden we sinds kort de Single Manager Funds waarover ik je daarnet sprak. We vervangen dan de Fund of Mandates door een combinatie van Single Manager Funds waarbij elke asset manager zijn convictie en specialisatie uitspeelt.

Voor Alternative Investments beleggen we in een een fund of hedge funds en hebben we gekozen voor passieve vastgoed- en grondstoffenfondsen.

Tenslotte is er momenteel een niet onbelangrijke allocatie naar cash. Cash is altijd een actief onderdeel geweest van de tactische asset allocatie bij ABN AMRO.

Lees meer