IenC header 900x60

Instituten & Charitas Matters

Mei 2016

Filip Palmans PortraitIn 2015 kende Instituten & Charitas in België opnieuw een sterke groei. Sinds de opstart van het team in 2014 is het beheerd vermogen meer dan verdubbeld en de eerste maanden van 2016 zijn opnieuw veelbelovend.

Langs deze weg wil ik al onze klanten bedanken voor het getoonde vertrouwen! Ondertussen werken we naarstig verder aan de uitbouw van onze teams en de verbetering van ons productaanbod.

We laten in deze nieuwsbrief graag Erik Joly, de nieuwe CIO van ABN AMRO België, aan het woord. U hebt waarschijnlijk al een artikel van zijn hand gelezen in de gespecialiseerde pers, maar ook via dit kanaal willen we graag zijn opinie met u delen. We zoomen ook verder in op open architectuur en hoe ABN AMRO Advisors omgaat met fondsenselectie. Tenslotte blijven we ook focussen op onze rol als partner van social profit organisaties. In mei vorig jaar verzamelden alle Europese medewerkers van Instituten & Charitas in Berlijn voor een tweedaags seminar met het Centre for Social Investments van de Universiteit van Heidelberg. Samenwerking tussen verschillende organisaties en de berekening van hun Social Return on Investment waren de voornaamste onderwerpen.

U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Nicole Malchair                                                                                        Filip Palmans
Directeur Private Banking                                                                        Manager Instituten & Charitas

Filip Palmans introBeste lezer,

In het voorwoord van de eerste Instituten & Charitas nieuwsbrief van 2015 kunnen we tevreden terugblikken op 2014, het jaar waarin we I&C België op de rails hebben gezet. Het beheerd vermogen nam met 20% toe en twee nieuwe medewerkers kwamen het team versterken. Zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. We hebben ook gewerkt aan de verbetering van ons institutioneel aanbod. Zo hielden we de voorwaarden van onze KIR-rekening tegen het licht. Maar we rusten natuurlijk niet op onze lauweren. We sleutelen momenteel aan de inhoud van onze rapportering en we lanceren binnenkort een speciaal I&C-risicoprofiel dat naast de bestaande, klassieke risicoprofielen voor private banking klanten komt te staan.

We houden u via deze nieuwsbrief en andere kanalen op de hoogte van onze vorderingen! Tijdens onze meetings met prospecten en klanten praten we vaak over ABN AMRO als duurzame bank. En dan hebben we het niet alleen over investeringsproducten met een SRI-label. Een duurzame bedrijfsvoering is immers één van onze “business principles”. We leggen u tijdens een persoonlijk gesprek graag uit hoe we dit realiseren. In deze nieuwsbrief vindt u alvast een voorbeeld van wat onze Nederlandse collega’s vorig jaar realiseerden: een succesvol crowdfunding project voor de renovatie van de Dom in Utrecht.  Verder leggen we de focus op ons Multi Manager Mandaat, een naar onze mening nog steeds te zeldzame manier van beheren op de Belgische institutionele markt. En we hebben het kort over structured products, die met de huidige lage rentestanden opnieuw in de belangstelling komen. Wij hebben de ambitie om in 2015 onze relatie met u duurzaam uit te diepen en kijken uit naar een intensieve samenwerking!

Veel leesplezier,
Filip Palmans

Colofon

De I&C nieuwsbrief verschijnt één à tweemaal per jaar.

Verantwoordelijke Uitgever:
ABN AMRO Bank N.V., Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

Redactie en realisatie:
Afdeling Communications ABN AMRO België

Disclaimer

Contact 

Filip Palmans
Roderveldlaan 5, bus 4
2600 Antwerpen-Berchem
Tel: +32 3 222 0247
Mobiel: +32 488 603 009 
filip.palmans@be.abnamro.com

Lees meer