IenC header 900x60

Draag de Dom

Crowdfunding voor religieuze instellingen in Nederland

De wereld van en rondom religieuze instellingen verandert in een hoog tempo. Dat uit zich onder meer in dalende overheidssteun, een snel toenemende vergrijzing, stijgende uitgaven voor onderhoud van gebouwen,  een toenemende secularisatie en veranderende wet- en regelgeving. De meeste van deze factoren zijn trouwens ook van toepassing op instellingen buiten de religieuze sfeer.

Domkerk UtrechtBestuurlijk zien religieuze instellingen zich dan ook geplaatst voor grote uitdagingen, bedreigingen maar ook kansen. Door je als religieuze instelling te richten op innovatie en nieuwe mogelijkheden kun je je organisatie herontdekken. Crowdfunding is één van die innovatieve manieren om onderhoud of renovatie van religieuze gebouwen te financieren. In 2014 hebben onze Nederlandse collega’s van het team Religieuze Instellingen van ABN AMRO MeesPierson een crowdfunding project voor de Dom in Utrecht met succes begeleid. Ze werkten hiervoor samen met SEEDS, een dochter van ABN AMRO die onderzoek doet naar crowdfunding en inmiddels over een eigen platform beschikt.

De Domkerk in Utrecht, één van Nederlands iconische kerkgebouwen, had als doel om 50.000 euro op te halen voor het onderhoud van een luchtboog. De ontvangen subsidie was immers ontoereikend en uitstel van onderhoud zou in de toekomst tot hogere kosten leiden. De campagne vond plaats tussen 15 april en 30 juni 2014 en ruim 300 mensen doneerden in totaal 54.735 euro. In ruil hiervoor kregen ze, afhankelijk van het gedoneerde bedrag, tegenprestaties variërend van een rondleiding in de kerk tot een rondvaart op de Utrechtste grachten.

Een succesvolle crowdfundingcampagne komt niet vanzelf tot stand. Een goede voorbereiding en hard werken zijn van cruciaal belang. Zo moet de organisatie er staan. Daarnaast moet het doel van de campagne helder gedefinieerd zijn en liefst zo specifiek mogelijk. Ook de keuze van het doelbedrag is cruciaal. Vergeet tenslotte ook de sociale media niet om uw draagkracht te vergroten.

Draag de Dom was trouwens geen éénmalig project. Onze Nederlandse collega’s zijn momenteel bezig met de selectie van 5 nieuwe crowdfunding projecten voor religieuze instellingen. 

Meer weten? Neem contact op met het Belgische Instituten & Charitas team.

Lees meer