IenC header 900x60

Onze beleggingsvisie

Met gestage tred zet het economisch herstel zich voort. Meerdere factoren zorgen hierbij voor extra wind in de zeilen, wat resulteert in een geleidelijke afname van risico’s. Aandelen, te midden van een goed gespreide portefeuille, vormen wat ons betreft nog steeds de basis voor rendement.

Verder herstel in 2015

2015 is onder een goed gesternte begonnen. De voortekenen zijn gunstig: er zijn verschillende positieve krachten aan het werk, leidend tot een evenwichtig economisch herstel. Lage olieprijzen fungeren als een enorme belastingverlaging. De aantrekkende dollar maakt dat het gunstige momentum niet beperkt blijft tot de VS alleen. In Europa wordt minder fors bezuinigd en wereldwijd doen centrale banken er alles aan om het economisch herstel niet voor de voeten te lopen. Lagere inputprijzen en afgenomen financieringskosten vormen niet alleen een stimulans voor de consumentenuitgaven maar komen ook de winstmarges ten goede, wat positief is voor de aandelenwaarderingen. Mede dankzij deze positieve ontwikkelingen kan de wereldeconomie in 2015 een groei van 3,8% tegemoet zien.

Europese aandelen en aandelen uit opkomende markten – wij hanteren een overweging voor beide regio’s – zijn momenteel interessant. Ingrijpende trends binnen de sectoren IT en gezondheidszorg komen het momentum in de VS (neutraal) ten goede. Het vooruitzicht van hogere rentes en economische haperingen in Europa kunnen leiden tot vlagen van volatiliteit. Maar dit zijn dreigingen waar we al bekend mee waren. De minder grijpbare risico’s liggen, zo denken wij, onder andere op het geopolitieke front.

Verder herstel in 2015

Trends

Uitdagingen

Kansen

Didier Duret – Chief Investment Officer

Lees meer