Discretionair Vermogensbeheer

Laat u uw vermogen graag beheren door experts, bijvoorbeeld omdat u verhinderd bent er zelf voldoende aandacht aan te besteden? Dan heeft u de keuze uit zes beheermandaten, elk met hun eigen specificiteit.

Een professioneel opgebouwde en beheerde portefeuille

Kiest u voor Discretionair Vermogensbeheer, dan besteedt u het beheer van uw vermogen uit aan onze experts.

In dat geval maakt u vooraf duidelijke afspraken over uw financiële wensen en noden, en over uw risicoprofiel. Dat scheelt u tijd en geeft u rust.

U kunt er op aan dat uw vermogen optimaal en met kennis van zaken wordt beheerd.

Keuze uit vijf beheermandaten voor uw vermogen

U heeft de keuze tussen zes vermogensbeheermandaten, elk met hun eigen specifieke kenmerken. Uw vermogensbeheerder staat u bij in de keuze van het mandaat dat u het best schikt, afhankelijk van uw financiële positie en beleggingsdoel. U geeft zo uw vermogen in de deskundige en betrouwbare handen van professionele experts.

Maak een afspraak

Comfort Invest

evenwichtige vermogensverdeling volgens het kern-satellietprincipe

Duurzaam Beleggen Mandaat

Als u kiest voor het Duurzaam Beleggen Mandaat, belegt u in een duurzame toekomst. Uw portefeuille bestaat uit beleggingen in bedrijven die duurzaam ondernemen.

Specifiek Mandaat

een portefeuille samengesteld op basis van specifieke cliëntenbehoeften of concrete beheersrestricties

Multi Manager Mandaat

een optimaal gespreide portefeuille met sterk presterende beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen

Klassiek Mandaat

een beleggingsportefeuille met individuele aandelen en obligaties