Duurzaam Beleggen Mandaat

Duurzaam

Investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven

Bewust kiezen voor beleggingen met oog voor huidige én toekomstige generaties, dat is waar het bij het Duurzaam Beleggen Mandaat om draait.

Er wordt belegd in bedrijven die voorop lopen op het gebied van sociaal ondernemerschap, milieu en bestuur, en die financieel gezond zijn.

De beleggersportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit individuele aandelen en obligaties. Bij de keuze van de zorgvuldig gescreende effecten wordt nauw samengewerkt met de duurzame vermogensbeheerder Triodos MeesPierson.

Het Duurzaam Beleggen Mandaat in een notendop

U kunt dit mandaat combineren met andere beleggingsvormen en vermogensbeheermandaten.

Uw private banker adviseert u graag over de mogelijkheden.  

Maak een afspraak

Comfort Invest


Specifiek Mandaat

een portefeuille samengesteld op basis van specifieke cliëntenbehoeften of concrete beheersrestricties

Klassiek Mandaat

een beleggingsportefeuille met individuele aandelen en obligaties

Multi Manager Mandaat

een optimaal gespreide portefeuille met sterk presterende beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen