Beleggen in duurzame bedrijven

Als u kiest voor het Duurzaam Beleggen Mandaat, belegt u in een duurzame toekomst. Uw portefeuille bestaat uit beleggingen in bedrijven die duurzaam ondernemen. Deze bedrijven lopen voorop bij het vinden en behouden van de balans tussen mensen, leefomgeving en winst.

Bij dit mandaat kunt u precies volgen in welke ondernemingen we uw vermogen beleggen. U houdt daardoor het overzicht. Een deel van uw portefeuille bestaat namelijk uit aandelen van individuele bedrijven en pioniers die wereldwijd bekend zijn. Zij werken bijvoorbeeld aan alternatieve energiebronnen. Deze bedrijven stellen strengere eisen aan onder meer productie en ondernemingsbestuur dan wettelijk nodig is.

Duurzaam Beleggen Mandaat

Samengevat

  • Beleggen in herkenbare bedrijven die duurzaam ondernemen. 
  • Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen. 
  • Zorgeloos beleggen 
  • Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

De portefeuillemanagers van het Duurzaam Beleggen Mandaat maken duidelijke keuzes bij het samenstellen van een duurzame beleggingsportefeuille. De waarde van uw portefeuille in het Duurzaam Beleggen Mandaat kan op korte termijn sterk schommelen. De bedrijven waarin we beleggen, lopen voorop als het gaat om de balans tussen mensen, leefomgeving en winst. 

Aandelen 
De aandelenportefeuille van het Duurzaam Beleggen Mandaat bestaat uit 30 tot 40 bedrijven uit ontwikkelde markten. Dit zijn altijd bedrijven die voldoen aan onze criteria voor duurzaam ondernemen. Landen uit de opkomende landen voldoen daar vaak niet aan. Daarom beleggen we voor aandelen uit deze landen in beleggingsfondsen. 

Obligaties 
Veiligheid, zekerheid en een goede afweging tussen rendement en risico. Dat staat bij een obligatiebelegging voorop. Het spreiden van risico vinden we ook belangrijk. Daarom kiezen de specialisten voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid en verschillende looptijden. Overheidsobligaties uit eurolanden hebben de voorkeur. 

Overige beleggingen in het Duurzaam Beleggen Mandaat
Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw portefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen beleggen in fondsen die investeren in bijvoorbeeld microfinanciering en alternatieve energie. Ook kunnen we een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.

Beleggingsstijl

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Hoe ze uw portefeuille opbouwen, hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën zorgt op langere termijn voor meer rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.
 
Uw rendement
U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. 

Zorgvuldige analyse 
Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De precieze invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.

Comfort Invest

evenwichtige vermogensverdeling volgens het kern-satellietprincipe

Specifiek Mandaat

een portefeuille samengesteld op basis van specifieke cliëntenbehoeften of concrete beheersrestricties

Klassiek Mandaat

een beleggingsportefeuille met individuele aandelen en obligaties

Multi Manager Mandaat

een optimaal gespreide portefeuille met sterk presterende beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen