Instituten & Charitas Matters

Oktober 2014

Beste lezer,

Welkom bij de eerste uitgave van onze e-nieuwsbrief Instituten en Charitas Matters, gericht op lezers zoals u, die een bestuurdersfunctie opnemen in charitatieve instellingen, goede doelen, stichtingen, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen, openbare besturen en andere belangenorganisaties.

Met deze nieuwsbrief onderstreept ABN AMRO haar engagement om een duurzame partner te zijn in de non-profit sector.

Instituten en Charitas vervullen immers een belangrijke maatschappelijke rol. In de complexe wereld van vandaag, met grote economische en financiële uitdagingen, groeit de roep naar duurzaamheid, responsabilisering en solidariteit. Instituten en Charitas zijn daardoor relevant, ja zelfs onmisbaar geworden in het sociale bestel, als tegenwicht voor de (harde) economische logica.

De uitdagingen waar u met deze sector voor staat, zijn erg divers. Dan is het niet onverstandig om voor specifieke materies, zoals het beheer van vermogen of thesaurie, een beroep te doen op experts. ABN AMRO staat u daar graag in bij.  Wij omringen u met de beste zorgen op het vlak van financieel beheer, zodat u zich kan concentreren op uw belangrijkste bekommernis: uw instelling optimaal aansturen om haar maatschappelijke functie te vervullen.

In deze eerste editie maakt u kennis met Filip Palmans, teamleader van het I&C segment. Hij verduidelijkt waar zijn team voor staat, en hoe zij antwoord kunnen bieden aan uw financiële verzuchtingen.

Verder leest u onze economische vooruitzichten voor het vierde kwartaal van dit jaar. Ten slotte lichten we de werking toe van Stichting Fournier-Majoie, een charitatieve instelling die actief is op het vlak van kankeronderzoek.

ABN AMRO streeft ernaar om een betere bank te worden in een betere wereld. In u vindt de bank alvast een waardevolle partner om verder te bouwen aan dit doel. Wij kijken dan ook uit naar een boeiende samenwerking.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Nicole Malchair
Directeur ABN AMRO Private Banking

Lees meer